FuktLabbet utför laboratoriemätningar av de materialegenskaper som behövs vid fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredning.

Vi erbjuder:

  • mätning av ånggenomgångsmotstånd för folier, mattor, dukar, skivor (z-värde, SD-värde)
  • mätning av fukttransportförmåga och fuktlagringsförmåga för betong, bruk, trä, tegel, lättbetong mm
  • beräkningar av fukt- och värmeförlopp i byggnadskonstruktioner, t.ex. omfördelning av fukt i golvkonstruktioner.

Laboratoriemätningar

Vi utför laboratoriemätningar av materials fuktmekaniska egenskaper enligt gällande standard eller anpassat till kundens behov. Alla våra fukttekniska mätningar utförs med utgångspunkt i vår kalibreringsutrustning för fukt- och temperaturmätningar med spårbarhet till NIST.

Läs mer

Beräkningstjänster

Vi hjälper dig med fuktberäkningar både vid fuktsäkerhetsprojektering och i skadeutredningar.

Läs mer