Om FuktLabbet

FuktLabbet är en del av FuktCom. Vår strävan är att för praktisk byggverksamhet tillämpa de kunskaper och metoder som utvecklas inom den akademiska forskningen.

FuktCom består av:

  • FuktCom AB: Kalibrerar mätinstrument, bygger kompletta mätsystem samt säljer mätinstrument.
  • FuktCom Konsult: Utför konsulttjänster inom fuktsäkerhetsarbete och skadeutredningar
  • FuktLabbet: Utför laboratoriemätningar av materials fuktegenskaper samt beräkningar av fukttillstånd i material och konstruktioner.

Fuktlabbet drivs av Sture Lindmark. Sture har en teknologie doktorsexamen från Lunds Tekniska Högskola, avdelningen Byggnadsmaterial. Sture ansvarar bl.a. för frågor rörande fukt i AMA Hus och RA Hus som särskild utredare åt Svensk Byggtjänst. Sture är medlem i RILEM; International Union of Laboratories and Experts in Construction, Materials and Structures.